Algemene voorwaarden

SUPERCASHMERE - Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van SUPERCASHMERE B.V. ("SUPERCASHMERE" en deze verkoopvoorwaarden: de "Voorwaarden"). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst bij SUPERCASHMERE via de webwinkel (www.supercashmere.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen u en SUPERCASHMERE.

Deze Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de partijen die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de webwinkel van SUPERCASHMERE. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden aandachtig te lezen. SUPERCASHMERE beveelt aan om deze voorwaarden op uw computer op te slaan en / of af te drukken voor uw administratie.

1. Informatie over SUPERCASHMERE

1.1 SUPERCASHMERE is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van SUPERCASHMERE zijn als volgt:

SUPERCASHMERE B.V.
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0) 6 31 918669 (maandag tot vrijdag 09.00 uur tot 06.00 uur)
E-mail: [email protected]

Kamer van Koophandel nummer: 72823348
BTW nummer: NL859249797B01

2. Uw gegevens

2.1 Om de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door SUPERCASHMERE mogelijk te maken, is het belangrijk dat u uw naam, uw e-mailadres en het afleveradres correct en volledig verstrekt volgens de instructies. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de door u verstrekte gegevens. U vindt de volledige contactgegevens van SUPERCASHMERE onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

2.2 SUPERCASHMERE zal de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken op de manier die wordt aangegeven in de privacyverklaring, die beschikbaar is op haar website.

3. Aanbieding en overeenkomst

3.1 Wanneer u een artikel koopt via de webwinkel van SUPERCASHMERE, gaat u een overeenkomst aan met SUPERCASHMERE. De overeenkomst begint wanneer SUPERCASHMERE een bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

3.2 Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en / of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is niet bindend voor SUPERCASHMERE. Neem contact op met SUPERCASHMERE als u twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4. Prijs en betaling

4.1 De prijs die in de webwinkel wordt vermeld wanneer u een bestelling plaatst, is de totale prijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

4.2 U kunt uw bestelling betalen op de manieren die zijn aangegeven in de webwinkel van SUPERCASHMERE.

5. Orderverwerking en levering

5.1 SUPERCASHMERE streeft ernaar om uw bestelling zo soepel en snel mogelijk te verwerken en af te leveren.

5.2 Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres en via de door u gekozen wijze van levering.

5.3 Als het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevindt, is het mogelijk dat het betreffende land extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerrechten. SUPERCASHMERE heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom geen verdere informatie verstrekken. U moet zelf controleren of de bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd naar het betreffende land en wat de kosten zijn voordat u een dergelijke bestelling plaatst.

5.4 Het eigendom van de bestelde producten gaat naar u over zodra SUPERCASHMERE de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5 SUPERCASHMERE besteedt de grootste zorg aan het accuraat en volledig verzenden van de producten. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met SUPERCASHMERE.

6. Kwaliteit

6.1 SUPERCASHMERE streeft ernaar producten op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. De aard van de aangeboden producten kan leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het aan u geleverde product.

6.2 De aangeboden producten in de webwinkel, zoals kleding en accessoires, zijn van nature onderhevig aan slijtage. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal van het product, de gebruiksintensiteit en het zorgniveau. De producten van SUPERCASHMERE zijn gemaakt van de materialen die in de webwinkel worden vermeld. Voor een optimale levensduur en kwaliteit is het belangrijk om, waar nodig, de was instructies te volgen.

7. Herroepingsrecht

7.1 U hebt het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van alle producten in uw bestelling te beëindigen, zonder opgave van reden. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode. U kunt uw recht gebruiken om de overeenkomst te beëindigen door ons het ingevulde retourformulier toe te sturen, maar dit is niet vereist. U kunt ons ook op elke andere ondubbelzinnige manier informeren dat u de overeenkomst wenst te beëindigen (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Meer informatie over retourmogelijkheden is te vinden op onze website.

7.2 Als u ervoor kiest om de overeenkomst voor een bepaald product te beëindigen, moet u dit product zo snel mogelijk retourneren, maar niet later dan 30 dagen na ontvangst van alle producten in uw bestelling, naar het adres van SUPERCASHMERE zoals vermeld op het verzendetiket dat u op onze website kunt vinden.

7.3 In geval van opzegging in de zin van artikel 7.1, betaalt SUPERCASHMERE het betaalde bedrag voor het product in kwestie onmiddellijk terug en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving dat u wenst te beëindigen. de overeenkomst, maar niet voordat SUPERCASHMERE het geretourneerde product in kwestie heeft ontvangen of u kunt bewijzen dat het product inderdaad is geretourneerd.

7.4 Wanneer u een product retourneert dat is beschadigd, gewassen, waar de labels zijn verwijderd, een product onvolledig is of een product andere tekenen van slijtage vertoont die aantonen dat u het product uitgebreider hebt gebruikt dan toegestaan volgens artikel 7.4, bent U jegens SUPERCASHMERE aansprakelijk voor de door u veroorzaakte waardevermindering van het product. SUPERCASHMERE zal deze waardevermindering aftrekken van het totale bedrag dat aan u moet worden terugbetaald.

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden

8.1 Indien SUPERCASHMERE besluit om deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website publiceren. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Alle wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die vóór de wijzigingsdatum zijn geplaatst.

9. Geschillen

9.1 SUPERCASHMERE streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Als u klachten heeft, kunt u deze per telefoon, post of e-mail naar ons sturen:

SUPERCASHMERE B.V.
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0) 6 31 918669 (maandag tot vrijdag 09.00 uur tot 18.00 uur)
E-mail: [email protected]

9.2 Als u de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar u wilt dat uw klacht wordt verwezen naar een andere autoriteit, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/od